Peters gröna hörna

Från min Gröna hörna ska jag kommentera det som sker i världen och föra fram mina egna tankar. Det kommer att bli en blandning av högt och lågt, av vänligt och bitskt, av ytligt och djupsinnigt.

fredag, januari 25, 2008

Noll koll

I går hade Regionfullmäktige möte. De flesta ärenden var ganska okontroversiella, och klubbades snabbt. Men när det till ett ärende om stöd för att marknadsföra Örebro Flygplats ("Ärpårt" heter det i mötespappren, eftersom man tror att allt får högre värde genom engelska benämningar.) blev det debatt inte minst för att förslaget går ut på att öka flygtrafiken till Örebro. Jag, Erik Johansson (fp) och Malin Johansson (v) var uppe och sade nej till dumheterna. Sossen Anders Ceder hade dragit ärendet, och (m), (kd) och (c) yrkade bifall. Malin P. blev föremål för framför allt Ola Karlssons (m) och Bo Rudolfsson (s) angrepp, som var både osakliga och hånfulla - riktiga bottennapp i fråga om debatteknik. I mitt andra anförande kritiserade jag Bo Rudolfsson för att han inte kunde läsa innantill och att han försökte blanda bort korten. Jag fick inget svar på det, men det hade jag inte väntat. Omröstningen utmynnade i att ärendet gick genom, men mp, v och fp reserverade sig. Vi gröna lämnade en skriftlig reservation. Det var roligt att vi fick sällskap i debatten av (v) och (fp), som båda levererade tung och välformulerad kritik mot förslaget.

I ett tidigare ärende på ordningen hade vi fattat beslut om att verka för miljöriktigare transporter i länet. Symbolbeslut utan verkligt innehåll - man kunde utan betänkligheter tio minuter sedan fatta beslut som gick direkt på tvären och innebar motsatsen. Mer trafik till Örebro Flygplats ["Ärpårt")kan man inte se som en miljöriktigare transport. Det är intressant att se vilken betongkloss sossar och moderater bildar. De är lika insiktslösa och förblindade båda två - den dagen de blir sams och slår hop sina påsar går det åt pipan med Sverige. Hyckleriet i deras miljöprat är pinsamt - ord, ord, ord men ingen handling.

I alla fall beslutade regionfullmäktige att ge 1,7 miljoner i bidrag för att öka trafiken på Örebro Flygplats ("Ärpårt"), dagen efter att Eu gett Sverige ett åläggande om att sänka utsläppen av växthusgaser med 17% jämfört med 2005. Att den här sortens tanklösa beslut enbart försvårar det uppdraget tycks inte tillväxtfolket hysa den grundaste tanke om.

Etiketter: , , , ,