Peters gröna hörna

Från min Gröna hörna ska jag kommentera det som sker i världen och föra fram mina egna tankar. Det kommer att bli en blandning av högt och lågt, av vänligt och bitskt, av ytligt och djupsinnigt.

onsdag, december 26, 2007

God eller ond? - lästips

Julen är den tid på året, då man talar och skriver oändligt mycket om godhet och hur viktig den är. Det mesta av det är nog bara för att det hör julen till, men ibland bränner det till, när vi inser skillnaden mellan det som bör vara och det som faktiskt är. Godheten är värd att reflektera över.

I DN skriver Staffan Einhorn om detta i artikeln "Låt oss vara goda av egoistiska skäl". Han har ett intressant resonemang, men det känns lite angeläget att påminna om att vi nog ska komma ihåg att skilja mellan godhet och självgodhet när vi vill vara goda. Sjävgodheten är inte någon eftersträvansvärd hållning.